لیست اعضاء مجمع


  لیست اعضاء مجمع شرکت فرآور پژوهش رازی بشرح ذیل اعلام می گردد :

        ریاست مجمع : جناب آقای دکتر کاملی

        1.
جناب آقای مهندس قربانعلی صبحی

        2. جناب آقای مهندس احمد فضل الهی

        3. جناب آقای مهندس محمد صادق رشیدی

        4.جناب آقای مهندس میر حسین عقیلی یا جدا

        5.جناب آقای مهندس محمد علی شالیها

        6.جناب آقای مهندس عبدالرحمن ضمیری


نام:  
نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل:  نمایش داده نمی شود.  
نظر شما :  


طراحی و اجرا توسط شرکت : فرابرد شبکه    آمار سایت