سهامداران


   1. جناب آقای خدابخش صفری
   
   2. سرکار خانم اله ابراهیم پور ضیایی

   3. جناب آقای محمد علی عطار نژاد

   4. جناب آقای جعفر رشید

   5. جناب آقای مجید معتمد فتح

   6. جناب آقای محمد جواد قدر دوست

   7. جناب آقای اسعد اسعدی

   8. جناب آقای عماد رعایایی

   9. جناب آقای علیرضا صنایعی

   10. جناب آقای علی تاجیک خاوه

   11. جناب آقای محمود همتی

   12. جناب آقای داوود قزللو

   13. جناب آقای بهروز شکوری

   14. رواء پرهیزگار

   15. جناب آقای حمیدرضا حاجی زاده

   16. جناب آقای عباس اثنی عشری

   17. سرکار خانم سیمین قصابیان

   18. جناب آقای کاظم کاشفی 

   19. جناب آقای محمود وافی کریملو

   20. جناب آقای حسین عسگرزاده طریقه

   21. جناب آقای علی کریمی

   22. جناب آقای حسن حاجی پور فرد

   23. جناب آقای محمد میرعلی

   24. جناب آقای سید محمود حجازی

   25. جناب آقای فروع الدین آورنده هیر

   26. جناب آقای نصراله افتخاری

   27. جناب آقای عبدالرحمن ضمیری

   28. جناب آقای علی اصغر خلیلی

   29. سرکار خانم فخرالسادات فاطمی نسب

   30. جناب آقای علی خاطری

   31. جناب آقای ابوالقاسم پارسایی

   32. جناب آقای ابوالفضل همتیان

   33. جناب آقای نادر شهبازی

   34. جناب آقای حسینعلی قدیریان

   35. جناب آقای محمد علی عمادی

   36. جناب آقای نادر غلامی

   37. جناب آقای محمد علی صیاد نژاد

   38. جناب آقای منوچهر الفت

   39. جناب آقای علی اصغر بذر افشان

   40. جناب آقای شکراله خان آقا

   41. سرکار خانم عاطفه توفیق نوبری اول

   42. سرکار خانم فاطمه کفاش محمودی

   43.سرکار خانم فرشته بهزادی پور

   44.جناب آقای محمد کاملی

   45. جناب آقای مهرداد شجاعی

   46. جناب آقای محسن بهاری یامچلو 

   47. جناب آقای محمد رضا مسعودی

   48. جناب آقای سید کمال قریشی

   49. جناب آقای میر جعفر سلیمانی خراط

   50. سرکار خانم فروزان فریدونی

   51. سرکار خانم پروین کیانی تفتی 

   52. جناب آقای ابوالقاسم محمدی گهروئی

   53. جناب آقای ولی الله میرزایی

   54. جناب آقای محمد بهروز

   55. جناب آقای میر حسن عقیلی یاجدا

   56. جناب آقای سید محمد جواد مجتهدی

   57. جناب آقای سید علیرضا مرتضوی

   58. جناب آقای بهمن اسماعیل زاده کند جانی

   59. جناب آقای امین مدق

   60. سرکار خانم پروانه مهابادی

   61. جناب آقای محمد قاسم خیراندیش

   62. جناب آقای مهدی فصیح

   63. جناب آقای جمشید رود ساز

   64. سرکار خانم فاطمه عدل بند

   65. جناب آقای ولی احمد سجادیان

   66. سرکار خانم آزیتا ع حسینی

   67. جناب آقای رضا قلیاقی زاده

   68. جناب آقای تقی پور صابری

   69. جناب آقای احمد روشنی

   70. جناب آقای علیرضا ترحمی

   71. سرکار خانم ناهید آموزگار

   72. جناب آقای مجمود خاکپور خانیکی

   73. جناب آقای قربانعلی صبحی

   74. جناب آقای رضا بهزادی یکتا

   75. جناب آقای احمد فرمهینی فراهانی

   76.جناب آقای عباس خلیل آبادی

   77. جناب آقای محمد مهدی وهابی

   78. جناب آقای مجید حریریان

   79. جناب آقای غلامرضا ادریسی

   80. جناب آقای رضا باقرزاده جم

   81. جناب آقای سید صالح هندی

   82. جناب آقای علی اسماعیل زاده

   83. سرکار خانم فاطمه گلکار

   84. جناب آقای حمید رضا آقا بزرگ

   85. جناب آقای سید حبیب حسینی محجوب

   86. جناب آقای سید علیرضا کزازی 

   87. جناب آقای محمد سلیمانی

   88. جناب آقای عسگر اسودی

   89. جناب آقای احمد فضل الهی

   90. جناب آقای سیروس حاجی زاده

   91. جناب آقای علیرضا طاهری

   92. جناب آقای محمد رضا حسینی

   93. جناب آقای علیرضا محبی شمس آباد

   94. جناب آقای محمد باقر صادقی پور خامنه

   95. سرکار خانم  منیژه  کریمی خلیل آبادی

   96. جناب آقای محمد گودرزی

   97. جناب آقای اسلام شکرالله زاده

   98. جناب آقای اسماعیل آشوری

   99. جناب آقای ناصر خاکپورخانیکی

   100. جناب آقای بیژن دانه پاش

   102. جناب آقای رحمت الله رمضانی الوقره

   103. جناب آقای مجتبی خوش احوال

   104. سرکار خانم طیبه بیانی  قوچان

   105. جناب آقای مهدی مهر طلب 

   106. جناب آقای عباس میر کوه خواه

   107. جناب آقای محمد علی شالیها

   108. جناب آقای حسن حسنی

   109. جناب آقای سعید دمی

   110. جناب آقای محمود خیر اندیش رودسری

 نام:  
نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل:  نمایش داده نمی شود.  
نظر شما :  


طراحی و اجرا توسط شرکت : فرابرد شبکه    آمار سایت