معرفی مدیریت عامل

جناب آقای   سید حسن حسنی   مدیریت عامل شرکت فرآور پژوهش رازی
                                                         
                                                
        
سوابق علمی _ مدرک تحصیلی : 

                کارشناس فنی علوم پایه / کارشناس فنی و مهندسی و ناوبری / کارشناس ارشد مدیریت بهره وری / 
                دکترای مدیریت استراتژیک

           سوابق تجربی :

                
- مدیر مهندسی نیروها.
                - مسئول سیاسی نظامی اسرای ایرانی و عراقی .
                - فرماندهی پایگاه تهران .
                - معاونت دانشگاه علوم و فنون نوشهر.
                - رئیس اداره مهندسی و ساختمان.
                - مشاور عالی فرماندهی نیروی دریایی.
                - مدیر عامل سازمان حفاظت و تامین و نگهداری زندانیان جنگی.
                - مدیر سازمان مسکن و تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران.
                - مدیر عامل شرکت عمران توسعه گران پیش گام .
                - مدیر عامل شرکت صنعتی حصین راد.
                - رئیس هئیت مدیره پترو فناوران رویان تدبیر.
                - عضوانجمن مهندسین و مشاوران.
                - عضو انجمن تجهیزات صنعت نفت.
                - بازرس انجمن صنفی کارفرمایان.
                - عضو کانون صنفی کارفرمایان کشور.
                - مدیر عامل شرکت رایان پترو ویستا.
                - مدیر عامل شرکت فرآور پژوهش رازی.


نام:  
نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل:  نمایش داده نمی شود.  
نظر شما :  


طراحی و اجرا توسط شرکت : فرابرد شبکه    آمار سایت