صفحه اصلی


        شرکت فرآور پژوهش رازی در سال 1378 با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی و با اتکاء به تجارب یکصدو پنجاه نفر از متخصصین فنی و مهندسی در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با اهداف :

        1. تولید مواد شیمیایی
        2. انجام مطالعات طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و فرآیندهای مربوطه
        3. نظارت بر ساخت و راه اندازی 
        4. مدیریت طرح در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
        5. ارائه خدمات مهندس در زمینه های تامین نیروی انسانی کارشناس و پژوهشگر
        6. ارائه خدمات در زمینه های تامین نیروی خدماتی و ساده پشتیبان و خدمات رسانی
        7. خدمات نرم افزاری ( طراحی و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون و خدمات نرم افزاری )
        8. تهیه و تنظیم قراردادهای مختلف
        9. خدمات مهندسی در زمان بهره برداری
        10. کنترل پروژه
        11. تحلیل سیستم ها و مستندسازی
        12. راهبری سمینارها و تهیه گزارشات مورد نیاز

تشکیل گردیده است و با بیش از 10 سال سابقه در بخش نفت، گلز و پتروشیمی موفق به انجام پروژه ها در بخشهای مختلف گردیده است.

طراحی و اجرا توسط شرکت : فرابرد شبکه    آمار سایت